2 marca w Charleston w Południowej Karolinie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Charleston (LCS-18) – kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Independence.

5 marca, 2019

16 lutego w San Francisco odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Tulsa (LCS 16), będą­cego kolej­nym przed­sta­wi­cie­lem typu Independence w ame­ry­kań­skiej flo­cie.

17 lutego, 2019

Pierwsze dni lutego upły­nęły na nowych infor­ma­cjach pły­ną­cych z pro­gramu budowy wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych klasy LCS, które są budo­wane na zamó­wie­nie US Navy w stocz­niach w Mobile oraz Marinette.

8 lutego, 2019

15 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali umowę w spra­wie budowy kolej­nego wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego typu Freedom dla US Navy.

18 stycznia, 2019

12 stycz­nia w bazie US Navy w Mayport na Florydzie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w ame­ry­kań­skiej flo­cie wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Wichita (LCS 13), kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Freedom.

17 stycznia, 2019

Chociaż do służby weszło już 13 takich jednostek (sześć typu Freedom i siedem typu Independence), żadna z nich nie jest wykorzystywana operacyjnie z uwagi na szereg problemów związanych z ich użytkowaniem.

31 grudnia, 2018

15 grud­nia w stoczni Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS St.Louis, dzie­sią­tego przed­sta­wi­ciela typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie US Navy.

21 grudnia, 2018

Amerykańskie dowództwo techniczne Naval Sea Systems Command (NAVSEA) poinformowało, że US Navy odebrało ostatni element modułu modernizacji okrętów typu Litoral Combat Ship (LCS), dający im zdolności zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). Ową ostatnią częścią niezbędną do ukompletowania pakietu modernizacji tych jednostek jest tzw. Dual-mode Array Transmitter (DART) Mission System produkowany przez firmę Raytheon.

12 grudnia, 2018

17 listo­pada w Annapolis odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wielozadaniowego okrętu wojen­nego USS Sioux City, kolej­nego okrętu typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

19 listopada, 2018

18 września marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zamówiła trzy kolejne okręty bojowe typu Littoral Compat Ship. Dwa okręty zbuduje należąca do australijskiego koncernu Austal stocznia w Mobile. Będą to przyszłe okręty LCS klasy Independence oznaczone numerami 32 oraz 34. Z kolei trzeci nowo zamówiony okręt, LCS klasy Freedom, który będzie oznaczony numerem LCS 29, wyprodukuje konsorcjum […]

8 października, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.