16 grudnia została zawarta, pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Saab Dynamics AB, umowa na dostawę autonomicznego systemu treningowego AUV 62-AT.

16 grudnia, 2022

29 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pod­pi­sał umowę z firmą Science and Engineering Services LLC w spra­wie reali­za­cji remon­tów, mody­fi­ka­cji oraz dostawy śmi­głow­ców Sikorsky SH-60F Seahawk lot­nic­twu mor­skiemu Hiszpanii.

2 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.