W ubiegły piątek w kaliningradzkiej stoczni Jantar oficjalnie rozpoczęto produkcję dwóch fregat typu Admirał Grigorowicz (projekt 11356) dla marynarki wojennej Indii. Aleksander Michajew, prezes zajmującej się sprzedażą spółki Rosoboronexport Aleksander Michajew zapowiedział, że jednostki zostaną przekazane marynarce indyjskiej w 2023 roku

30 kwietnia, 2019

Okręty Sił Odpowiedzi NATO Grupa-1 oraz gdyńskiej Flotylli rozpoczęły wspólne ćwiczenia na poligonach morskich Morza Bałtyckiego. Główne zadania, jakie wykonywać będą szkolące się jednostki, polegają na prowadzeniu typowych operacji osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych.

25 kwietnia, 2019

5 lutego fede­ralna agen­cja zamó­wień woj­sko­wych BAAINBw poin­for­mo­wała o ogło­sze­niu zapy­ta­nia o infor­ma­cję w spra­wie moż­li­wo­ści moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia radio­lo­ka­cyj­nego zain­sta­lo­wa­nego na trzech fre­ga­tach rakie­to­wych typu Sachsen.

8 lutego, 2019

Rosyjskie siły morskie stanowią jeden z głównych straszaków przywoływanych w kontekście konieczności modernizacji Marynarki Wojennej RP. Tamtejsze media i fora internetowe publikują co rusz informacje o nowych okrętach zarówno przyjmowanych do służby, jak i „mających niebawem” ją rozpocząć. Sprawdźmy, jak faktycznie wygląda transformacja Wojenno-Morskowo Fłota na przykładzie 2018 roku.

15 stycznia, 2019

Amerykański Departament Stanu ogłosił podjęcie decyzji o przyznaniu Ukrainie 10 mln dolarów na rozwój zdolności jej marynarki wojennej. Pieniądze zostaną zainwestowane za pośrednictwem programu Foreign Military Financing (FMF), który umożliwia zakup produkowanego w USA sprzętu wojskowego, a także skorzystanie z usług oraz szkoleń.

3 stycznia, 2019

Chociaż do służby weszło już 13 takich jednostek (sześć typu Freedom i siedem typu Independence), żadna z nich nie jest wykorzystywana operacyjnie z uwagi na szereg problemów związanych z ich użytkowaniem.

31 grudnia, 2018

Brytyjski koncern zbrojeniowy podał w komunikacie, że modernizacją niszczyciela USS Cole zajmie się należąca do BAE Systems stocznia w Norfolk w USA. Podstawowa wartość kontraktu wynosi 38,6 mln dolarów, jednak umowa zawiera też szereg prac objętych prawem opcji. Jeśli amerykańska marynarka wojenna zdecyduje się na skorzystanie z nich, stocznia należąca do BAE Systems zarobi nawet […]

11 czerwca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.