Chiny planują odsprzedanie swojego pierwszego - i do niedawna jedynego - lotniskowca Pakistanowi. Co może zyskać na tym Państwo Środka?

12 lutego, 2019

10 stycz­nia Marynarka Wojenna Francji poin­for­mo­wała, że lot­nic­two mor­skie ode­brało pierw­szy egzem­plarz wie­lo­za­da­nio­wego samo­lotu bojo­wego Dassault Rafale w stan­dar­dzie F3R, który tra­fił do jed­nej z eskadr tego użyt­kow­nika.

15 stycznia, 2019

Uroczystość przekazania nowego okrętu amerykańskiej marynarce wojennej odbyła się 15 czerwca br. Niszczyciel rakietowy  otrzymał nazwę USS Thomas Hudner. W ten sposób uczczono pilota marynarki wojennej kpt. Thomasa Hudnera, który za zasługi podczas wojny koreańskiej został odznaczony Medalem Honoru. Oficjalne przyjęcie okrętu do służby w US Navy zaplanowano na 1 grudnia br. w Bostonie. Jak […]

17 czerwca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.