Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Equinor, zaangażowany od 2018 roku w budowanie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, jest w gronie sygnatariuszy zawartej dzisiaj umowy sektorowej.

15 września, 2021

Projekt budowy morskich farm wiatrowych ma ogromne znaczenie gospodarcze – powiedział w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

15 kwietnia, 2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) skierowało do opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Projekt przewiduje, że cena ta wyniesie 301,5 zł/MWh.

16 lutego, 2021

Michała Kurtyka na konferencji „Delivering large offshore volumes to deliver climate neutrality", która odbyła się 3 grudnia 2020 r.

6 grudnia, 2020

Nowy model zarządzania polską energetyką oraz Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. to główny temat rozmów podczas IV Kongresu Innowacji w energetyce. W wydarzeniu, które odbyło się 3 grudnia 2020 r., udział wziął Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE.

4 grudnia, 2020

Resort kimatu i środowiska ogłosiło konsultacje z uczestnikami rynku gazu w kwestii utworzenia w Polsce ośrodka obrotu gazem, czyli tzw. hubu. Chce poznać opinie na temat barier, potrzebnych inicjatyw legislacyjnych czy rozwiązań systemowych.

24 listopada, 2020

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w piątek i przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

30 października, 2020
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.