Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski spotkał się 15 lutego z Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirałem SG Andrzejem Prokopskim.

15 lutego, 2022

13 listo­pada Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o otwar­ciu ofert w, powtó­rzo­nym, prze­targu doty­czą­cego wyboru stoczni, która zbu­duje i dostar­czy for­ma­cji jed­nostkę patro­lową. Jedyną ofertę złożyła stocznia Baltic Workboats z Estonii.

20 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.