Marynarka Wojenna odebrała kolejny wyremontowany i zmodernizowany okręt. Do służby wrócił ORP Wodnik, okręt szkolny wchodzący w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

9 grudnia, 2020

30 kwiet­nia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy na wyko­na­nie usługi naprawy śred­niej i doko­wej okrętu szkol­nego pro­jektu 888 ORP Wodnik, wcho­dzą­cego w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

3 maja, 2019

Specjaliści z Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej zrealizują naprawę główną sonaru MG-89DSP trałowca Marynarki Wojennej ORP Resko. W realizacji prac CMTM PG w ramach konsorcjum współpracuje ze spółką Net Marine – Marine Power Service.

21 marca, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.