nhiindustries

2 stycz­nia prasa fran­cu­ska poin­for­mo­wała, że Ministerstwo Obrony Hiszpanii pod­pi­sało kon­trakt z kon­sor­cjum NHIndustries w spra­wie zakupu kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców NH90.

8 stycznia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.