15 marca Ministerstwo Obrony Belgii ogło­siło roz­strzy­gnię­cie mię­dzy­na­ro­do­wego prze­targu w spra­wie wyboru dostawcy dwu­na­stu okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych nowej gene­ra­cji, które mają tra­fić do sił mor­skich Belgii oraz Holandii.

21 marca, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.