OT Logistics spodziewa się, że przekroczy założenie ok. 300 mln zł przychodów w 2022 r., poinformował prezes Konrad Hernik.

27 maja, 2022

Grupa OTL spodziewa się dobrej koniunktury w usługach portowych, które mają zapewnić ponad 200 mln zł przychodów 2022 roku.

11 lutego, 2022

OT Logistics planuje uzyskać ok. 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, ponad 45 mln zł wyniku EBITDA oraz ponad 19 mln zł wyniku netto w 2022 r., wynika z aktualizacji strategii spółki.

11 lutego, 2022

„Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupy OTL jako silnego operatora portowego oferującego dodatkowe usługi spedycyjne i transportowe, pozwalające na realizację pełnego łańcucha logistycznego, podjęta została decyzja o sprzedaży spółki C.Hartwig Gdynia S.A. Segment spedycji kontenerowej prowadzonej przez CHG S.A. był mało synergiczny z kluczową dla OTL działalnością portową, jednocześnie CHG działając w ramach Grupy OTL […]

16 listopada, 2021

OT Logistics odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 13,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

21 września, 2021

Grupa OT Logistics (Grupa OTL) widzi odreagowanie postpandemiczne w portach i skoncentruje się na przeładunku towarów i obsłużeniu klienta na drodze logistycznej.

20 września, 2021

OT Logistics zawarło z Rhenus Beteiligungen International GmbH (Rhenus) warunkową umowę sprzedaży akcji, na podstawie której OT Logistics sprzeda na rzecz Rhenus 87,94% akcji w C. Hartwig Gdynia (CHG), tj. wszystkie akcje CHG posiadane przez OT Logistics, podała spółka.

29 lipca, 2021

OT Logistics zawarło z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowę sprzedaży nieruchomości wraz z zabudowaniami, położonych w Szczecinie, podała spółka. Łączna cena netto sprzedaży została określona na kwotę 7 mln zł.

9 października, 2020

OT Logistics zawarło umowę zbycia wszystkich posiadanych akcji (81,08%) w spółce zależnej Deutsche Binnenreederei (DBR), floty grupy oraz praw i obowiązków wynikających z umów z klientami na rzecz Rhenus PartnerShip za 18,1 mln euro netto, powiększoną o podatek VAT, w takim zakresie w jakim będzie on należny, podała spółka.

15 lipca, 2020

OT Logistics odnotowało 104,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 106,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

1 lipca, 2020
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.