PGZ SA

15 marca MON ogłosił zamiar zakupu kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II. Tym samym spełniają się założenia programu modernizacji floty w jednym z jego obszarów.

29 marca, 2022

Wyniki finansowe PGZ są lepsze, umowy coraz częściej realizowane przed terminem, PGZ docenia znaczenie prac badawczo-rozwojowych, wzrósł eksport spółek Grupy.

23 lutego, 2022

Konsorcjum PGZ-MIECZNIK złożyło do Inspektoratu Uzbrojenia Przemysłowe Studium Wykonalności zawierające m.in. trzy Projekty Koncepcyjne platform okrętowych wraz z korespondującymi propozycjami dot. Zintegrowanych Systemów Walki.

13 grudnia, 2021

Kontrakt na fregaty "Miecznik" to największy w historii program skierowany do polskiego przemysłu obronnego. PGZ SA przygotował uproszczony harmonogram projektu w formie graficznej.

2 sierpnia, 2021

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. podpisały aneks, na bazie którego stocznia z Gdańska oficjalnie dołączyła do Konsorcjum PGZ-Miecznik.

23 czerwca, 2021

W Grupie Kapitałowej PGZ zatrudnionych jest obecnie 127 osób, które mają status weterana lub wykonywały pracę w polskich kontyngentach wojskowych.

30 maja, 2021

8 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołując w skład Rady Pawła Sobczyka.

9 kwietnia, 2021

Z nieoficjalnych informacji Portal Stoczniowy dowiedział się, że dnia 08.04.2021r nowym prezesem PGZ SA został Sebastian Chwałek. Na wiceprezesów zostali powołani Bogdan Borkowski i Paweł Olejnik.

8 kwietnia, 2021

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie § 23 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu PGZ S.A.

31 marca, 2021
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.