Podczas wstęp­nych prób w locie, które odbyły się 5 kwiet­nia, pre­mie­rowo zapre­zen­to­wano pierw­szy egzem­plarz ope­ra­cyjny ukra­iń­skiego samo­bież­nego rakie­to­wego sys­temu obrony wybrzeża Nieptun 360MC z poci­skiem R-360A.

10 kwietnia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.