Port Wojenny Gdynia

Podchorążowie pierwszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej zakończyli szkolenie morskie pod żaglami barkentyny szkolnej ORP Iskra. Już niebawem jednostka ponownie wyjdzie na morze. Tym razem na jej pokładzie praktykę nawigacyjno-astronomiczną odbędą studenci II roku studiów wojenno-morskiej uczelni. Prezentujemy relacje dowódcy ORP Iskra z przebiegu szkolenia młodych adeptów marynarskiego rzemiosła.

29 lipca, 2020

W poniedziałek, 29 czerwca, barkentyna szkolna ORP Iskra wraz załogą stałą oraz podchorążymi pierwszego i drugiego roku Akademii Marynarki Wojennej, opuściła Port Wojenny Gdynia aby doskonalić umiejętności studentów w ramach praktyki morskiej i nawigacyjno-astronomicznej. Poniżej prezentujemy relację dowódcy okrętu z przebiegu szkolenia pod żaglami.

14 lipca, 2020

Wczoraj 28 kwietnia 2020 r., swoje święto obchodziła największa jednostka logistyczna Marynarki Wojennej. W uroczystości 100. rocznicy sformowania Komendy Portu Wojennego Gdynia uczestniczył dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.

29 kwietnia, 2020

W Porcie Wojennym Gdynia, miało miejsce przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Komandor porucznik Robert Szymaniuk przejął dowodzenie od komandora Alberta Figata i jednocześnie został mianowany na stopień komandora.

2 marca, 2020

Na poligonach Bałtyku Południowego, jednostki pływające 3. Flotylli Okrętów operują w ramach Okrętowej Grupy Zadaniowej. Okręty prowadzą cykl szkolenia morskiego połączony z wykonaniem zadań ogniowych z faktycznym użyciem uzbrojenia. To typowe ćwiczenia osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych.

22 listopada, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.