program orka

23 paź­dzier­nika roz­po­częły się targi uzbro­je­nia mor­skiego Euronaval. Mająca 50-let­nią tra­dy­cję impreza, odby­wa­jąca się w halach wysta­wien­ni­czych w pary­skim Parc des Expositions Le Bourget, zgro­ma­dziła po raz kolejny rekor­dową liczbę pro­du­cen­tów wypo­sa­że­nia i sys­te­mów okrę­to­wych. Choć na tar­gach próżno było szu­kać firm z Polski, to już pierw­szego dnia imprezy szwedzki kon­cern Saab zawarł umowę ze spółką Famor na dostawę […]

25 października, 2018

Nowe okręty podwodne dla marynarki wojennej to jedna z najbardziej palących potrzeb polskiej armii. Ministerstwo obrony narodowej zapowiedziało przyspieszenie w tej sprawie – po podpisaniu umowy na system Patriot niebawem podjęte mają zostać negocjacje dotyczące zakupu okrętów podwodnych. Naval Group, francuski producent okrętów podwodnych Scorpène, proponuje współpracę przemysłową która pozwoli na stworzenie w Polsce dwóch tysięcy miejsc pracy. […]

13 lipca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.