18 sierp­nia z bazy Royal Navy w Portsmouth wyszedł w morze lot­ni­sko­wiec HMS Queen Elizabeth, który wraz z okrę­tami wspar­cia roz­po­czął pierw­szy rejs ope­ra­cyjny. W ramach zgru­po­wa­nia Westlant 18 lot­ni­sko­wiec wraz z okrę­tem zaopa­trze­nio­wym RFA Tiderace, fre­gatą HMS Monmouth oraz kon­tyn­gen­tem Royal Marines z 42. Commando i śmi­głow­cami AW101 Merlin z 820. Eskadry popły­nie na Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych, gdzie weź­mie udział w pró­bach […]

21 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.