Rada Ministrów

Rząd chce przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu w Darłowie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

23 grudnia, 2022

PKN Orlen jest zainteresowany ubieganiem się w przyszłości o nowe koncesje dla farm wiatrowych na Bałtyku, poinformował członek zarządu Zbigniew Leszczyński. Spółka chce także rozwijać się w obszarze lądowych farm wiatrowych.

29 kwietnia, 2021

Planowany przez PGE rozwój OZE oraz niskoemisyjnych jednostek, jak na przykład kogeneracja w ciepłownictwie wpisują się w ambitne cele, przedstawione w przyjętej przez rząd Polityce energetycznej Polski do 2040 r. - ocenił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

2 lutego, 2021

W odpowiedzi na artykuł „Taktyka napędzana wiatrem” przedstawiamy publikację autora tekstu oraz informację przesłaną przez PGE Baltica odnoszącą się do tez zawartych w artykule.

2 grudnia, 2020

W dniu dzisiejszym rząd ma po raz kolejny zająć się projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. 28 października Rada Ministrów zleciła dodatkowe opinie projektu pod kątem bezpieczeństwa i zwalczania korupcji

24 listopada, 2020

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych ma zostać zaopiniowany przez właściwe organy w zakresie bezpieczeństwa państwa i zwalczania korupcji - wynika z protokołu ustaleń z posiedzenia rządu z 28 października.

20 listopada, 2020

Do resortu infrastruktury, który obsługuje m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską został włączony jeszcze dział gospodarka wodna – wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to, że MI przejmuje zarząd nad IMGW oraz Wodami Polskimi.

14 listopada, 2020

Przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych dot. zarządzania drogami wodnymi - m.in. takie zadanie miałby pełnić nowy rządowy pełnomocnik ds. spraw inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Rząd chce też powołać Główny Urząd Inwestycji Morskich.

13 listopada, 2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  ogłosił publicznie w dniu 17 września 2020 roku rozpoczęcie konkurencyjnego postępowania mającego na celu wyłonienia podmiotu, który będzie operatorem głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie morskim w Świnoujściu.

18 września, 2020

Rada Ministrów na posiedzeniu 17 września przyjęła program rozwoju polskich portów do 2030 roku, przygotowany przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

17 września, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.