W ramach kluczowego projektu o kryptonimie „Delfin”, stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. zainicjowała budowę drugiej jednostki z serii okrętów zwiadu elektronicznego SIGINT.

15 listopada, 2023

W cotygodniowym przeglądzie w telegraficznym skrócie portal „PromySKAT” informuje o najważniejszych wydarzeniach minionych dni; o sprawach, którymi żyje lub wkrótce będzie żyła branża promowa.

2 lutego, 2023

W cotygodniowym przeglądzie w telegraficznym skrócie portal „PromySKAT” informuje o najważniejszych wydarzeniach minionych dni; o sprawach, którymi żyje lub wkrótce będzie żyła branża promowa. 

26 maja, 2022

We wtorek, 2 czerwca, w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu i wodowania holownika (H-3) Leszko. To ostatnia, z trzech nowoczesnych jednostek typu B860 przeznaczonych do służby w 3. Flotylli Okrętów.

2 czerwca, 2020

Jak poinformował w komunikacie prasowym armator Royal Arctic Line z Grenlandii, 20 grudnia została podpisana umowa na zakup nowego kontenerowca, który obsłuży połączenie między wschodnią Grenlandią a Islandią.

30 grudnia, 2019

W środę 19 czerwca 2019 roku w Remontowej Shipbuilding odbyło się kolejne wodowanie. Tym razem na wodę spłynął częściowo wyposażony kadłub trawlera o numerze budowy B 704/2 zamówiony przez duńskiego klienta Karstensens Skibsvaerft AS. To druga z tej serii jednostka budowana dla tego odbiorcy.

20 czerwca, 2019

Statki wie­lo­za­da­niowe typu B 618 prze­zna­czone będą do utrzy­ma­nia i aktu­ali­za­cji ozna­ko­wa­nia nawi­ga­cyj­nego szla­ków mor­skich i śród­lą­do­wych dróg wod­nych, a więc głów­nie do trans­portu, obsługi, wymiany oraz kon­troli pław, rów­nież w warun­kach zalo­dze­nia.

11 marca, 2019

25 paź­dzier­nika w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyła się uro­czy­stość pale­nia blach pod czwarty holow­nik pro­jektu B860 budo­wany na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej. Powyższa uro­czy­stość roz­po­czyna budowę przy­szłego H-12 ORP Semko, który będzie dru­gim holow­ni­kiem nowego typu w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Obecnie pro­to­ty­powy ORP Bolko (H-11) znaj­duje się już na wodzie, gdzie pro­wa­dzone są prace […]

31 października, 2018

11 lipca 2018 roku stocznia Remontowa Shipbuilding, należąca do grupy Remontowa Holding, podpisała kontrakt na budowę dwóch dwustronnych promów z napędem Diesel Electric Hybrid dla armatora Norled (numer budowy B619). Norled jest jednym z największych norweskich operatorów promowych. Firma była wcześniej znana pod nazwą Tide Sjø, działalność pod obecną nazwą prowadzi od 2012 roku. Flota […]

20 lipca, 2018

15 maja br. gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding zwodowała dwa hybrydowe promy pasażersko-samochodowe. Statki powstały na zamówienie brytyjskiego armatora Transport for London. Remontowa Shipbuilding podkreśla, że było to pierwsze w historii stoczni równoczesne wodowanie dwóch statków z jednego doku. W informacji opublikowanej na swojej stronie internetowej spółka podała, że operacja ta była skomplikowana i wymaga starannych […]

18 maja, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.