Warning: Undefined variable $category in /home/klient.dhosting.pl/mdasiewicz/portalstoczniowy.pl/public_html/wp-content/themes/portal-stoczniowy/tag.php on line 56

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/mdasiewicz/portalstoczniowy.pl/public_html/wp-content/themes/portal-stoczniowy/tag.php on line 56

Statki wie­lo­za­da­niowe typu B 618 prze­zna­czone będą do utrzy­ma­nia i aktu­ali­za­cji ozna­ko­wa­nia nawi­ga­cyj­nego szla­ków mor­skich i śród­lą­do­wych dróg wod­nych, a więc głów­nie do trans­portu, obsługi, wymiany oraz kon­troli pław, rów­nież w warun­kach zalo­dze­nia.

11 marca, 2019

We wtorek, 5 marca, w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu holownika (H-1) Gniewko. To druga, z sześciu nowoczesnych jednostek typu B860 budowanych dla Marynarki Wojennej RP.

7 marca, 2019

25 paź­dzier­nika w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyła się uro­czy­stość pale­nia blach pod czwarty holow­nik pro­jektu B860 budo­wany na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej. Powyższa uro­czy­stość roz­po­czyna budowę przy­szłego H-12 ORP Semko, który będzie dru­gim holow­ni­kiem nowego typu w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Obecnie pro­to­ty­powy ORP Bolko (H-11) znaj­duje się już na wodzie, gdzie pro­wa­dzone są prace […]

31 października, 2018

11 lipca 2018 roku stocznia Remontowa Shipbuilding, należąca do grupy Remontowa Holding, podpisała kontrakt na budowę dwóch dwustronnych promów z napędem Diesel Electric Hybrid dla armatora Norled (numer budowy B619). Norled jest jednym z największych norweskich operatorów promowych. Firma była wcześniej znana pod nazwą Tide Sjø, działalność pod obecną nazwą prowadzi od 2012 roku. Flota […]

20 lipca, 2018

15 maja br. gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding zwodowała dwa hybrydowe promy pasażersko-samochodowe. Statki powstały na zamówienie brytyjskiego armatora Transport for London. Remontowa Shipbuilding podkreśla, że było to pierwsze w historii stoczni równoczesne wodowanie dwóch statków z jednego doku. W informacji opublikowanej na swojej stronie internetowej spółka podała, że operacja ta była skomplikowana i wymaga starannych […]

18 maja, 2018

Będzie to drugi z sześciu wielozadaniowych holowników dla Marynarki Wojennej zamówionych w czerwcu ub.r. przez Inspektorat Uzbrojenia. Dostawy wszystkich jednostek zostaną zrealizowane do 2020 r. Stępka została położona 16 maja br. „Tym samym, zakończyliśmy pierwszy etap budowy, jakim była prefabrykacja kadłuba i rozpoczęliśmy montaż poszczególnych elementów w całość”, podała Remontowa Shipbuilding. Jednostka – jak każdy z […]

16 maja, 2018

Rozstrzygnięto przetarg na budowę lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Oferta stoczni kontrolowanych przez Skarb Państwa okazała się gorsza od tej, którą zaproponowała prywatna spółka Remontowa Shipbuilding.

27 kwietnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.