rzgw szczecin

30 listo­pada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu umów na reali­za­cję prze­glą­dów kla­so­wych oraz remon­tów na lodo­ła­ma­czach nale­żą­cych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

4 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.