Saab wraz ze Swedish Defence Materiel Administration (FMV) oraz Siłami Zbrojnymi Szwecji przeprowadził pierwsze próby strzelania z użyciem lekkich torped nowej generacji (Saab Lightweight Torpedo – SLWT), które zostały wystrzelone z korwety rakietowej oraz okrętu podwodnego.

10 czerwca, 2020

Saab podpisał umowę o partnerstwie z australijskim Departamentem Obrony w celu opracowania systemów zarządzania walką (Combat Management Systems – CMS) dla wszystkich najważniejszych klas okrętów nawodnych Royal Australian Navy.

14 lutego, 2020

Saab otrzymał zamówienie na dostawy systemu „Double Eagle SAROV”, przeznaczonego do działań przeciwminowych (MCM).

11 lutego, 2020

Saab podpisał kontrakt z Dowództwem Logistycznym Fińskich Sił Zbrojnych oraz otrzymał zamówienie na dostawę i integrację systemów walki dla nowych korwet klasy Pohjanmaa w ramach programu Squadron 2020.

27 września, 2019

Szwedzki koncern Saab opracował system radiolokacyjny Giraffe 1X służący ochronie mobilnej dla jednostek operacyjnych. Może on być transportowany na pojeździe 4x4 oraz zapewniać rozbudowaną świadomość sytuacyjną na lądzie i na morzu.

19 lipca, 2019

Saab otrzy­mał zamó­wie­nie na dostar­cze­nie Brytyjskiej Królewskiej Marynarce Wojennej sys­temu szko­le­nio­wego AUV62-AT do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych (ASW). Dostawa jest prze­wi­dziana w tym roku. Saab otrzy­mał zamó­wie­nie we współ­pracy z bry­tyj­ską firmą QinetiQ.

16 maja, 2019

Wodowanie jednostki, to kolejny ważny etap tego programu realizowanego w Polsce. Budowę okrętu rozpoczęto od palenia blach, co nastąpiło 1 marca 2018 roku, zaś już 15 czerwca położono jego stępkę.

18 kwietnia, 2019

Fińskie ministerstwo obrony ogłosiło, że szwedzki koncern Saab został wybrany jako preferowany dostawca systemu walki dla czterech nowych korwet, które w najbliższych latach otrzyma marynarka wojenna Finlandii. Umowa w tej sprawie jednak jeszcze nie została podpisana.

11 kwietnia, 2019

Szwedzki gigant obronny Saab dostarczy radary morskie Sea Giraffe AMB na nowe wielozadaniowe okręty zaopatrzeniowe kanadyjskiej marynarki wojennej. Chodzi o jednostki typu Protecteur, które do służby mają wejść w latach 2022 i 2023.

9 kwietnia, 2019

Na początku marca Grupa Saab zaprosiła do swojej fabryki w Göteborgu grupę dziennikarzy w tym przedstawiciela Portalu Stoczniowego. Przedmiotem spotkania były produkowane przez szwedzką firmę morskie i lądowe radary rodziny Giraffe.

20 marca, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.