Senat

US Navy, w roku budżetowym FY2023, chce wycofać z eksploatacji 39 okrętów wojennych. Pierwszy okręt z tej listy ma odejść ze służby w Halloween.

18 sierpnia, 2022

Senat przyjął jednogłośnie tzw. ustawę sankcyjną, która zakłada m.in. embargo na import węgla z Rosji i Białorusi oraz zamrożenie majątków osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną.

13 kwietnia, 2022

Procedowana we wtorek w Senacie ustawa sankcyjnej wraca do pracy w komisjach z poprawką, która wprowadza zakaz importu z Rosji skroplonego gazu LNG.

12 kwietnia, 2022

Sejmowe komisje Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny nie poparły we wtorek na wspólnym posiedzeniu senackiej poprawki do noweli ustawy o pracy na morzu.

11 sierpnia, 2021

Nowela ustawy o pracy nad morzu trafi do ponownego rozpatrzenia przez komisje. W środę w Senacie do noweli zgłoszono poprawkę związaną z nieopodatkowaniem żywności dla marynarzy pracujących na specjalistycznych statkach technicznych.

4 sierpnia, 2021

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pozytywnie zaopiniowała we wtorek właściwe zakresowi jej działania części ustawy budżetowej na 2021 r. Pozytywna opinia zostanie teraz przedstawiona senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

5 stycznia, 2021

Senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu opowiedziała się w poniedziałek za przyjęciem bez poprawek ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej. Dodatkowo Senat wystąpi z oddzielną inicjatywą ustawodawczą, by poprawić znalezione w ustawie nieścisłości.

4 stycznia, 2021

Senat poparł ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego.

29 listopada, 2020

Między Izbą Reprezentantów a Senatem doszło do porozumienia w sprawie rozszerzenia sankcji dot. Nord Stream 2 w ustawie o wydatkach obronnych (NDAA) na rok podatkowy 2021. Jej zapisy zakładają, że sankcje obejmować będą także ubezpieczycieli.

12 listopada, 2020

Senat w wieczornym głosowaniu poparł ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikowania polsko-amerykańskiej umowy dotyczącej zwiększenia liczebności amerykańskich wojsk w Polsce.

1 października, 2020
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.