W ramach realizowanego kontraktu trwa przebudowa infrastruktury czynnej Śluzy Południowej w Gdańsku, oraz realizowane są prace remontowe komory Śluzy Północnej i budynku dawnej maszynowni, pod nadzorem konserwatorskim.

18 maja, 2020

STRABAG podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, o wartości ok. 62 mln PLN, na przebudowę śluzy Południowej i remont zabytkowej śluzy Północnej, wyłączonej obecnie z eksploatacji.

24 września, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.