Po przekazaniu ostatniego morskiego śmigłowca Anakonda zmodernizowanego do wersji W-3WARM wszystkie maszyny W-3 lotnictwa morskiego są w jednolitym wariancie – poinformowało w piątek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

27 kwietnia, 2020

2 listo­pada Brygada Lotnictwa MW poin­for­mo­wała, że do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni powró­cił śmi­gło­wiec poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czy W-3WARM Anakonda, który prze­szedł pro­ces moder­ni­za­cji w zakła­dach WSK PZL-Świdnik S.A. Maszyna, o nume­rze 0813, wró­ciła nad morze 31 paź­dzier­nika. Dołączyła do dwóch śmi­głow­ców W-3WA Sokół zmo­der­ni­zo­wa­nych i prze­bu­do­wa­nych do wer­sji poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czej oraz trzech W-3WARM Anakonda, które prze­szły pro­ces moder­ni­za­cji i prze­bu­dowy w zakła­dach […]

5 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.