sonar

Szczecińska spółka Thesta dzięki której na wyposażeniu Marynarki Wojennej znalazł się bezzałogowy pojazd nawodny DRiX, wprowadza na rynek polski sonar Seapix-FLS.

30 października, 2023

8 marca Komenda Portu Wojennego Gdynia poin­for­mo­wała o udzie­le­niu zamó­wie­nia na naprawę główną sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej SHL-200DSP sta­no­wią­cej wypo­sa­że­nie tra­łowca ORP Gopło sta­cjo­nu­ją­cego w por­cie gdyń­skim.

13 marca, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.