system ratowniczy

Pojazd ma sta­no­wić wypo­sa­że­nie nowego okrętu ratow­ni­czego, który został zamó­wiony w grud­niu zeszłego roku w stoczni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. [powiazane1] Jednostka ma tra­fić do służby w 2022 roku i zastąpi wów­czas okręt ratow­ni­czy Cheonghaejin. Pojazd pod­wodny ma zostać dostar­czony do klienta w 2021 roku, co pozwoli na reali­za­cję prób mor­skich na obsza­rze wód Półwyspu Koreańskiego. Według dostęp­nych infor­ma­cji, […]

29 stycznia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.