trałowiec projektu 12700

26 stycz­nia w Bałtyjsku odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby tra­łowca Iwan Antonow, dru­giej jed­nostki pro­jektu 12700 dostar­czo­nej Marynarce Wojennej Rosji.

27 stycznia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.