trident ii

Amerykańska National Nuclear Security Administration (NNSA) poinformowała, że zakończyła prace nad modernizacją głowic atomowych znajdujących się na wyposażeniu marynarki wojennej USA. Jest to pierwszy z serii programów modernizacji amerykańskiego arsenału nuklearnego mających na celu przedłużenie resursów istniejącego uzbrojenia.

8 lutego, 2019

30 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali kolejną umowę w spra­wie reali­za­cji pro­jektu pro­duk­cji i roz­woju poci­sków bali­stycz­nych Trident II (D5).

2 lutego, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.