Warning: Undefined variable $category in /home/klient.dhosting.pl/mdasiewicz/portalstoczniowy.pl/public_html/wp-content/themes/portal-stoczniowy/tag.php on line 56

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/mdasiewicz/portalstoczniowy.pl/public_html/wp-content/themes/portal-stoczniowy/tag.php on line 56

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, okręt o nazwie HMS Glasgow wejdzie do służby w 2017 roku. Pozyskanie trzech pierwszych nowoczesnych fregat budowanych przez koncern BAE Systems Brytyjczycy zapłacą 3,7 mld funtów, czyli ponad 17,5 mld złotych.

23 stycznia, 2019

19 paź­dzier­nika rząd Kanady oraz stocz­nia Irving Shipbuilding Inc. poin­for­mo­wała o wybo­rze zagra­nicz­nego part­nera w pro­gra­mie budowy nowych wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych, które w naj­bliż­szych latach mają tra­fić do służby w kana­dyj­skiej flo­cie. Ostatecznie zwy­cię­stwo przy­znano kon­sor­cjum skła­da­ją­cym się z Lockheed Martin Canada oraz BAE Systems, któ­rego fun­da­men­tem jest pro­jekt fre­gat Typu 26. Tym samym powyż­sza kon­struk­cja zdo­była kolejne pre­sti­żowe zamó­wie­nie […]

24 października, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.