urząd morski

57 budek dla ptaków i 100 budek dla nietoperzy rozmieszczonych zostanie w pobliżu budowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

4 grudnia, 2021

Urząd Morski w Gdyni poprawia infrastrukturę portową i zabezpieczenia przeciwpowodziowe w rejonie Zalewu Wiślanego.

15 września, 2021

W odpowiedzi na artykuł „Taktyka napędzana wiatrem” przedstawiamy publikację autora tekstu oraz informację przesłaną przez PGE Baltica odnoszącą się do tez zawartych w artykule.

2 grudnia, 2020

Statki wie­lo­za­da­niowe typu B 618 prze­zna­czone będą do utrzy­ma­nia i aktu­ali­za­cji ozna­ko­wa­nia nawi­ga­cyj­nego szla­ków mor­skich i śród­lą­do­wych dróg wod­nych, a więc głów­nie do trans­portu, obsługi, wymiany oraz kon­troli pław, rów­nież w warun­kach zalo­dze­nia.

11 marca, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.