18 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz General Dynamics Electric Boat pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie dal­szego finan­so­wa­nia pro­gramu budowy kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych typu Virginia.

22 marca, 2019

2 lutego w bazie US Navy w Groton odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu pod­wod­nego USS South Dakota – sie­dem­na­stego przed­sta­wi­ciela typu Virginia.

3 lutego, 2019

W dniach 12-14 grudnia został przeprowadzony proces wodowania amerykańskiego okrętu podwodnego USS Delaware (SSN 791). To już 18 jednostka typu Virginia, a także ósma i ostatnia należąca do wersji Block III.

28 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.