zjednoczona korporacja stocznia

3 grud­nia pre­zes Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej poin­for­mo­wał, że Ministerstwo Obrony Rosji pod­jęło decy­zję o zamó­wie­niu kolej­nej par­tii okrę­tów desan­to­wych pro­jektu 11711, które dołą­czą już zamó­wio­nych. Co ważne, kon­trakt ocze­kuje na pod­pis.

5 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.