Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Polityczne i gospodarcze programy transformacji energetycznej i łagodzenia zmian klimatu w obliczu pandemii koronawirusa to główny temat 3. francusko-niemieckiego Forum Energetycznego. W wydarzeniu, które odbyło się 3 listopada 2020 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas panelu „Wyzwania i perspektywy współpracy w zakresie polityki energetycznej w Trójkącie Weimarskim” wiceminister podkreślił, że Polska postrzega Europejskie Zielony Ład jako strategię wzrostu i szanse rozwoju gospodarek państw członkowskich.

„Europejski Zielony Ład ma szczególne znaczenie w kontekście ożywienia gospodarczego związanego z pandemią COVID-19. Jednak nie możemy mówić o zwiększeniu unijnego celu redukcyjnego bez zaproponowania planu działania na rzecz jego realizacji i wsparcia finansowego, które pozwoliłoby każdemu państwu członkowskiemu na tę transformację. Ważne jest, aby łagodzić zagrożenia związane ze zmianami, takie jak wzrost ubóstwa energetycznego czy utrata miejsc pracy” – powiedział.

Wiceminister wskazał także, że Unia Europejska powinna harmonizować swoje wysiłki, aby osiągnąć wspólny cel neutralności klimatycznej do 2050 r., tak aby spełnić wspólne standardy zapewniając równe szanse.

W trakcie wydarzenia wiceminister mówił o opublikowanym na początku września projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

„PEP 2040 to ambitny, konsekwentny i odpowiedzialny sposób przeprowadzania transformacji energetycznej w Polsce, umożliwiający wejście na ścieżkę niskoemisyjną w długim okresie. Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski uwzględnia zmiany w miksie energetycznym, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, ożywienia po pandemii COVID, stabilnego rynku pracy, zrównoważonego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności” – powiedział Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceminister wskazał także, że wraz z Niemcami i Francją stoimy przed podobnymi wyzwaniami w zakresie zdecentralizowanej transformacji sektora wytwarzania energii elektrycznej, rozwoju sieci w powiązaniu z rosnącymi mocami odnawialnych źródeł energii oraz bilansowaniu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska