Equinor i Polenergia złożyły wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z morskich projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o mocy zainstalowanej 720 MW każdy, podały spółki.

Wsparcie będzie dotyczyło energii elektrycznej wytwarzanej w MFW i będzie polegało na przyznaniu prawa do otrzymywania wyrównania ujemnego salda, stanowiącego różnicę pomiędzy ceną energii elektrycznej wskazaną dla danego projektu w decyzji Prezesa URE, która zostanie wydana na dalszym etapie procedury (waloryzowaną corocznie o poziom inflacji), a okresową ceną referencyjną wyznaczoną na zasadach określonych w ustawie” – czytamy w komunikacie Polenergii.

We wnioskach spółki projektowe zobowiązały się, w terminie 7 lat od dnia wydania przez prezesa URE decyzji określających cenę wsparcia, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, podano także.

“Polska wyznaczyła ambitne cele dla morskiej energetyki wiatrowej w ramach szerokiej transformacji energetycznej. Equinor chce być wiodącym partnerem w tym procesie. Złożone wnioski o przyznanie wsparcia dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III są kamieniem milowym dla naszych projektów. Obecnie oczekujemy na decyzję Ministerstwa Klimatu w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną w systemie wsparcia dla morskich farm wiatrowych. To warunkuje dalszy rozwój tych projektów i rodzącego się w Polsce sektora morskiej energetyki wiatrowej” – skomentował prezes Equinor Polska Michał Kołodziejczyk, cytowany w komunikacie spółki.

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Odległość od brzegu w linii prostej wynosi od 22 do 37 kmProjekt MFW Bałtyk I o łącznej mocy do 1560 MW jest rozwijany w dalszej kolejności zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Źródło: