Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu podpisała umowę na remont dwóch sonarów, stanowiących wyposażenie trałowców typu 207. Zlecenie wykona konsorcjum Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej oraz firmy Marine Power Service.

Z dokumentów przetargowych wynika, że konsorcjum było jedynym oferentem w przetargu wartym ponad trzy mln zł. Przedmiotem zamówienia jest naprawa stacji hydrolokacyjnych typu MG-89DSP, które stanowią wyposażenie okrętów TR 637 oraz TR 638. To jednostki wchodzące w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Trałowce ORP Resko oraz ORP Sarbsko do służby w marynarce wojennej weszły w 1988 r. Trałowce ORP Resko i ORP Sarbsko uzbrojone są w armaty okrętowe ZU-23-2M kal. 23 mm oraz trały kontraktowe, elektromagnetyczne i akustyczne, a także w bomby głębinowe.

Politechnika Gdańska już w przeszłości przeprowadziła modernizację sonarów, które teraz idą do remontu.

Pierwszy sonar w ramach obecnego zamówienia ma zostać wyremontowany do końca października br., a drugi do końca października 2019 r. Wartość zamówienia wynosi 3,1 mln zł brutto.

Podpis: TZ