BALTOPS są największymi ćwiczeniami w rejonie morza Bałtyckiego które odbywają się w dniach 7-16 czerwca. Powietrzne i morskie siły sojusznicze oraz kraje partnerskie NATO biorą udział we wspólnych ćwiczeniach.

Główne obszary szkolenia obejmują obronę powietrzną, działania przeciw okrętom podwodnym, operacje antyterrorystyczne oraz operacje przeciwminowe.

Ćwiczenie zwiększa elastyczność i interoperacyjność między krajami sprzymierzonymi i partnerskimi w celu wzmocnienia połączonych zdolności reagowania, a także wykazania międzynarodowej determinacji w celu zapewnienia stabilności w regionie Morza Bałtyckiego, a w razie potrzeby, wspólnej obrony.

BALTOPS 2020 obejmuje udział 19 przedstawicieli- 17 państw NATO i 2 kraje partnerskie które angażują 29 jednostek morskich, 29 samolotów i 3000 marynarzy.

Państwa uczestniczące to: Kanada, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i USA

Aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczestniczącego personelu wojskowego, BALTOPS 2020 odbędzie się wyłącznie na morzu. Ten środek ostrożności pozwala jednostkom zacieśnić międzynarodową współpracę operacyjną, zapewniając jednocześnie zdrowie załóg i gotowość do zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa w regionie morza Bałtyckiego.

Zainicjowane w 1972 r. BALTOPS to coroczne ćwiczenie, które jest widoczną demonstracją zaangażowania USA w promowanie pokoju i bezpieczeństwa w regionie poprzez pokaz siły, które mogą szybko odpowiedzieć w czasie kryzysu.

Źródło: ACK