Na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”, odbyła się promocja oficerska.  21 sierpnia 43 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej  otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski.

,Aktu mianowania dokonał szef Zarządu Morskiego – zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kontradmirał Krzysztof Zdonek. Nowi promowani oficerowie otrzymali życzenia satysfakcji ze służby Polsce i poczucia misji jaką maja do spełnienia. Żebyście nigdy nie stwierdzili, że dokonaliście złego wyboru. Kontradmirał Krzysztof Zdonek powiedział: -” Pamiętajcie, że każdy żołnierz ma przełożonego i podwładnych. Szanujcie jednych i drugich, słuchajcie ich rad” – powiedział kontradmirał.

Uczestniczący w uroczystości sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz podziękował: -” Składam podziękowanie za Waszą służbę i zaangażowanie, szczególnie w tych ostatnich dwóch latach, które realizowaliście w bardzo trudnych warunkach zagrożenia epidemicznego, jako skoszarowani podchorążowie. Wykazaliście się hartem ducha i wielką kreatywnością, Wasza pomysłowość jest wzorem dla wielu podchorążych i oficerów Wojska Polskiego. Jesteście godnym wzorem do naśladowania”.

Warto zaznaczyć, iż nowo promowani oficerowie, a jeszcze wtedy studenci wojskowi, pomimo pandemii przeprowadzili wiele akcji pomocowych dla służb medycznych, dzieci i osób starszych. Oficerowie organizowali zbiórki żywności i innych artykułów dla najbardziej potrzebujących, jak również inne akcje.

W trakcie ceremonii, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski odczytał list od Prezydenta RP. Natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz odczytał list od Ministra Obrony Narodowej. Na ręce Rektora Komendanta AMW wpłynęło także pismo z życzeniami do nowo promowanych oficerów od metropolity Białostockiego, administratora Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. arcybiskupa Józefa Guzdka.

Do absolwentów zwrócił się również Rektor Komendant AMW, który w swoim przemówieniu podkreślił, że – “przez lata spędzone w Akademii pokazaliście, że jesteście godni stopnia podporucznika. Słowo podporucznik natomiast oznacza powierzyć. Wam również zostaną powierzone zadania: załogi okrętów, żołnierze, a Waszym głównym zadaniem będzie obrona Rzeczypospolitej”.

Do promocji na pierwszy stopień oficerski przystąpiło 43 absolwentów. Wśród nich było  7 kobiet. Absolwenci to: 17 oficerów z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz 26 z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Są to  absolwenci 4 kierunków: nawigacji, informatyki, mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki. Prymusem został ppor. mar. Jakub Pagórski, drugą lokatę zajął ppor. mar. Grzegorz Sidor, a trzecią ppor. mar. Bartosz Stankiewicz.

Co ciekawe, prymus otrzymał nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postaci honorowej broni białej (Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej). Absolwentom kończącym studia z II i III lokatą wręczone zostały wyróżnienia od Ministra Obrony Narodowej i Rektora Akademii Marynarki Wojennej. Promocję uatrakcyjniła obecność Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Defilada pododdziałów, wraz z absolwentami już jako oficerami, zakończyła ceremonię.

Źródło: AMW/MD