W najnowszym globalnym raporcie IMB na temat piractwa odnotowano 97 incydentów piractwa i napadów z użyciem broni w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku. Jest to najniższy poziom zgłoszonych incydentów od 1994 roku. W 2021 r. Centrum Raportowania Piractwa IMB zgłosiło 85 napadów na statki handlowe, 9 prób ataków, dwa statki ostrzelano, jeden statek porwano.

Według najnowszych statystyk IMB, liczba zgłoszonych incydentów spadła do najniższego poziomu od dziesięcioleci, ale nadal dochodzi do przemocy wobec marynarzy. 51 członków załogi zostało porwanych, ośmiu wzięto jako zakładników, pięciu grożono, trzech odniosło obrażenia, dwóch zostało napadniętych, a jedna osoba poniosła śmierć.

IMB PRC ostrzega, aby marynarze zachowali czujność, ponieważ przemoc wobec załóg pozostaje na wysokim poziomie w wielu regionach świata.

Spadek incydentów piractwa w Zatoce Gwinejskiej

W regionie Zatoki Gwinejskiej odnotowano 28 incydentów piractwa oraz napadów z bronią w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku, w porównaniu do 46 w tym samym okresie 2020 roku. Co najważniejsze, Nigeria zgłosiła tylko cztery incydenty w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku, w porównaniu z 17 w roku 2020 i 41 w roku 2018. Porwania załóg w regionie spadły w III kwartale 2021 roku. Porwano tylko jednego członka załogi, w porównaniu z 31 członkami załogi porwanymi w pięciu oddzielnych incydentach w III kwartale 2020 roku. Według IMB, wszystkie incydenty w III kwartale 2021 r. dotyczyły również statków na kotwicowiskach portowych, a średnia odległość w jakiej dochodziło do udanych porwań w III kwartale 2020 r. znajdowała się w odległości około 100 mil morskich od lądu.

Według IMB ogólne zmniejszenie liczby incydentów piractwa i napadów z bronią w regionie jest świadectwem zwiększonej ochrony morskiej i środków koordynacji reagowania przyjętych przez organy regionalne i krajowe. Pomimo tych korzystnych prognoz, raport ostrzega, że ryzyko dla załóg pozostaje wysokie w tym regionie i dlatego kapitanowie oraz załoga statków muszą zachować czujność i ostrożność podczas przepływania na tych wodach.

“Z zadowoleniem przyjmujemy spadek liczby ataków piractwa i napadów przy użyciu broni w Zatoce Gwinejskiej oraz wysiłki podejmowane przez władze morskie w regionie” – powiedział Michael Howlett, dyrektor, Międzynarodowego Biura Morskiego ICC. “Konieczne jest jednak podjęcie stałych wysiłków w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa marynarzy, którzy transportują niezbędne towary w całym regionie. Państwa nadbrzeżne muszą podwoić swoje środki koordynacji i bezpieczeństwa, aby zapewnić dalszy spadek liczby incydentów piractwa i zbrojnych napadów na statki handlowe”.

Niepokojące sygnały w Cieśninie Singapurskiej

W Cieśninie Singapurskiej odnotowano 20 incydentów napadów z bronią w ręku – jest to najwyższa liczba odnotowana od 1991 roku. Zgłoszone incydenty w Cieśninie Singapurskiej wzrosły z 15 w 2020 roku i tylko jednego incydentu w 2019 roku. Ataki te są na niskim poziomie i mają charakter oportunistyczny, ale raport ostrzega, że sprawcy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla marynarzy i statków znajdujących się w tym regionie. W czterech incydentach załoga była zastraszana, napadana lub odniosła obrażenia.

Niepokój u wybrzeży Peru

Kotwicowisko Callao w Peru to kolejny obszar, na którym odnotowano wzrost incydentów piractwa. W 2021 roku zgłoszono 15 incydentów pirackich, co stanowi najwyższą liczbę od 1991 roku. Podobnie jak w Cieśninie Singapurskiej, incydenty te są kradzieżami na niskim poziomie, przy czym w 60% przypadków odnotowano użycie noża. Piraci w tym regionie są zdolni do przeprowadzania brutalnych ataków. Napastnicy w tym regionie posiadają zdolność do niebezpiecznych ataków, czego efektem są trzy porwania członków załóg i jednej nieudanej próby w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku.

Poprawa sytuacji w Indonezji

IMB poinformowało o zauważalnym zmniejszeniu liczby zgłoszonych incydentów na wodach indonezyjskich. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku zgłoszono tylko sześć niegroźnych incydentów, w porównaniu z 23 incydentami w tym samym okresie w 2020 roku. Jest to najniższa łączna liczba zgłoszonych incydentów piractwa w Indonezji od 1993 roku. W sprawozdaniu pochwalono politykę i proaktywne środki reagowania wdrożone przez indonezyjską policję morską – poinformowało IMB w swoim sprawozdaniu PRC.

Centrum sprawozdawczości IMB na temat piractwa

Od momentu powstania w 1991 r. IMB PRC pozostaje pojedynczym punktem kontaktowym, w którym można zgłaszać wszelkie przestępstwa piractwa morskiego i rozboju. IMB PRC jest czynne 24 godziny na dobę. Niezwłoczne przekazywanie raportów i współpraca z agencjami reagowania, przekazywanie informacji do żeglugi morskiej za pośrednictwem GMDSS Safety Net Services oraz wysyłanie ostrzeżeń pocztą elektroniczną do organizacji społeczeństwa obywatelskiego – tego rodzaju zadania należą do IMB PRZ. Raport jest bezpłatny, pomaga w zwalczaniu piractwa i rozboju na morzu oraz w zapewnienia bezpieczeństwa marynarzom na całym świecie.

Autor: CC-CCS/MD

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/