Pod koniec listopada 2020 roku SAAB AB podpisał umowę wsparcia technicznego dot. radarów Sea Giraffe AMB zainstalowanych na okrętach Marynarki Wojennej RP.

Uzgodniony zakres wsparcia będzie obejmował naprawy, modyfikacje, przeglądy techniczne oraz szkolenie personelu technicznego zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi” Marynarki Wojennej RP. Umowa będzie obowiązywać do końca 2021 roku.

Podpisana umowa jest efektem prowadzonego od 2019 r. przez 1 Regionalną Bazę Logistyczną z Wałcza postępowania w trybie przetargu ograniczonego, celem zapewnienia niezbędnego wsparcia technicznego dla radarów Sea Giraffe AMB dostosowanego do potrzeb Polskiej Marynarki Wojennej.

„Jesteśmy dumni, że Saab będzie utrzymywać, oraz zapewniać pełną gotowość operacyjną radarów Sea Giraffe AMB zainstalowanych na okrętach Marynarki Wojennej RP. Region Morza Bałtyckiego ma strategiczne znaczenie, a w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa, Saab w dalszym ciągu będzie dostarczał Polsce najnowocześniejsze technologie i rozwiązania, jak i kontynuował ścisłą współpracę z Siłami Zbrojnymi RP” – powiedział Jyrki Kujansuu, prezes Saab Technologies Poland i Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie.

Sea Giraffe AMB to trójwspółrzędny (3D) wielozadaniowy system radarowy średniego zasięgu do zastosowań morskich. Zapewnia jednoczesne rozpoznanie przestrzeni powietrznej oraz nawodnej średniego zasięgu, a także umożliwia oznaczenie celów. Radary Sea Giraffe AMB znajdują zastosowanie w wymagającym środowisku morskim, niezależnie, czy chodzi o realizację misji przybrzeżnych, czy na otwartym morzu.

Źródło: SAAB