23 marca władze indyjskie zawarły z grupą TAIS umowę na budowę pięciu zaopatrzeniowców floty dla indyjskiej marynarki wojennej o wartości 2,1-2,3 mld USD.

Turcy zostali wybrani w przetargu którego wyniki ogłoszono w czerwcu ubiegłego roku (o czym informowaliśmy: https://portalstoczniowy.pl/wiadomosci/tureckie-tais-zwyciezca-przetargu/). Długi okres oczekiwania na podpisanie wynegocjowanej ówcześnie umowy wynikał z wątpliwości zamawiającego wynikających z bliskich kontaktów zwycięskiego zespołu z przemysłem, siłami zbrojnymi i władzami Pakistanu. Kontakty te są wynikiem zawartej pomiędzy Turcją a Pakistanem, umowy na dostawę 4 korwet typu Ada/MILGEM, kontraktu na modernizację pakistańskich okrętów podwodnych typu Agosta 90B oraz wcześniejszych dostaw dwóch kutrów wielozadaniowych typu MRTP-33 i zaopatrzeniowca floty PNS Moawin. Te bliskie kontakty oraz częściowa zmiana polityki zagranicznej Turcji, występująca w ostatnich latach sprawiły, że dopiero miesiąc temu, indyjski wykonawca umowy oraz beneficjent „know-how” stocznia HSL, otrzymała zgodę na podpisanie porozumienia końcowego z Turkami. Tym samym względy ekonomiczne przeważyły nad wątpliwościami politycznymi, gdyż oferta turecka oprócz najniższej ceny zawierała również największy zakres wykorzystania indyjskich materiałów, podzespołów i siły roboczej.

Podpis: TW