Telefon: 58 740 43 00

Fax: 58 555 97 11

Email: sekretariat@strefa.gda.pl

www: www.strefa.gda.pl

O firmie:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, których celem jest stymulowania gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
PSSE działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym.
Na przestrzeni 20 lat działalności PSSE stworzyła warunki inwestycyjne dla 136 inwestorów. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom prawie 11 mld zł. Firmy, które zainwestowały na terenach strefowych, stworzyły prawie 26,9 tys. miejsc pracy.
PSSE stawia na rozwój innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Cel ten realizowany jest w zarządzanym przez Strefę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i skoncentrowanym na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii, które stały się ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi.
PSSE realizuje obecnie projekt rewitalizacji należących do niej terenów postoczniowych na Wyspie Ostrów. Spółka zamierza przystosować ten obszar do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej i okołostoczniowej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe.

Oferta:

1. Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) i skorzystaj ze zwolnienia z podatku dochodowego oraz wsparcia dla Twojej firmy na każdym etapie inwestycji. Poza ulgą podatkową dla prowadzonej inwestycji, firma otrzyma od nas koordynatora projektu inwestycyjnego, opiekę poinwestycyjną, promocję na rynku polskim i zagranicznym,
wsparcie w znalezieniu wykwalifikowanej kadry, pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami, uczelniami i samorządem.
2. Przedsiębiorcom Strefa oferuje także atrakcyjne tereny inwestycyjne. Jednym z nich są położone w sercu Gdańska tereny postoczniowe na Wyspie Ostrów. Doskonale skomunikowane, bezpośrednio graniczące z 550-metrowymi nabrzeżami oraz Stocznią Gdańsk są atrakcyjnym miejscem dla inwestycji przemysłowych. To unikatowe na skalę europejską miejsce dla przemysłu stoczniowego i okołostoczniowego, dla inwestorów zainteresowanych produkcją okrętową, realizacją projektów typu offshore, czy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.
Inne tereny inwestycyjne: na www.strefa.gda.pl
3. Wsparcie innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości firm na każdym etapie ich rozwoju. Komfortowym zapleczem do ich rozwoju jest Gdański park Naukowo-Technologiczny. Tto trzy budynki o łącznej powierzchni 40 tys. m2, na której oferujemy komfortową przestrzeń do prowadzenia: biura, magazyny, laboratoria i powierzchnie socjalne, Inkubator Technologiczny, Data Center, Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe, Wirtualne Biuro, Co-Work, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, szkolenia, seminaria, konferencje i co najważniejsze wsparcie na zasadach pomocy de minimis.
Z kolei drugi z naszych parków – Bałtycki Port Nowych Technologii na terenie dawnej Stoczni Gdynia – położony jest w otoczeniu najważniejszych firm z branży morskiej. Oferuje nowoczesną infrastrukturę o łącznej powierzchni ponad 7 tys.m2, Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe oraz nowoczesną przestrzeń dla konstruktorów i projektantów – Park Konstruktorów.

Słowa kluczowe:

tereny inwestycyjne, ulgi podatkowe, branża morska, doradztwo, innowacje, rozwój