Foto. 8. FOW

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa odebrała sygnał o pomoc z tonącego okrętu. Jednostka płynęła z Kołobrzegu do Świnoujścia i z niewiadomych przyczyn zatonęła. Do przeprowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej w ramach systemu ratownictwa morskiego skierowano holownik H-6 z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, jednostkę SAR oraz śmigłowiec W-3WARM Anakonda z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej – jest to jeden ze scenariuszy ćwiczenia Renegade/Sarex-20, które rozpoczęło się 6 października.

Celem ćwiczenia Renegade/Sarex-20 jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża zaangażowała do ćwiczenia holownik H-6 do prowadzenia akcji ratowniczej, oraz Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu odpowiedzialną za przyjęcie śmigłowca z rozbitkami oraz udzielenie im pomocy medycznej.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzone zostaną epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie Renegade, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej oraz prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach morskich i lądowych.

Przedsięwzięcie szkoleniowe będzie rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

W ćwiczeniu udział biorą między innymi następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Grupa Karkonoska GOPR oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

114
123
117
122
124
125
113
120
121
129
115 (1)
112
116
111
119
118
114 123 117 122 124 125 113 120 121 129 115 (1) 112 116 111 119 118

Źródło: 8 FOW