Foto. Michał Pietrzak/3. FO

W piątek, 2 października, przed okrętem – muzeum ORP Błyskawica odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów pierwszego rocznika klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Rzepinie.

Przed okrętem – muzeum ORP Błyskawica, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW ślubowanie złożyło 26 kadetów Pierwszego Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu szkół w Rzepinie. Uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia wieńca z pokładu okrętu ratowniczego ORP Lech na wodach Zatoki Gdańskiej w 81. rocznicę zakończenia walk w obronie Polskiego Wybrzeża.

W uroczystości na Skwerze Kościuszki w Gdyni uczestniczył Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika, Inspektor MW wiceadmirał Jarosław Ziemiański, Dyrektora Biura do spraw programu „Zostań Żołnierzem RP” generał brygady Artur Dębczak, Dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcy Komponentu Morskiego komandor Andrzej Ogrodnik, prorektor Akademii Marynarki Wojennej komandor Paweł Podgórny, szef sztabu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownik Mariusza Fila, dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie Ewa Winiarczyk, przedstawiciele władz samorządowych, rodziny kadetów oraz zaproszeni goście.

„Drodzy uczniowie, przed chwilą złożyliście ślubowanie. Tym samym  zostaliście włączeni w poczet społeczności uczniowskiej o profilu wojskowym. Staliście się więc pełnoprawnymi Kadetami. To piękna tradycja i wyjątkowy dzień nie tylko dla Was drodzy Kadeci, ale także dla waszych Rodziców i Bliskich. To również ważny dzień dla nas, ludzi w marynarskich i wojskowych mundurach. Wspólnie z Państwem przeżywamy to piękne wydarzenie, które odbywa się w dniu 2 października na pokładzie historycznego niszczyciela ORP Błyskawica. Nie jest to przypadkowe miejsce i dzień. 2 października bowiem to czas, gdy 81 lat temu zakończyła się 32. dniowa bohaterska obrona Helu, kończąca zmagania żołnierzy i marynarzy w obronie naszego Wybrzeża w 1939 roku” – powiedział kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Na pamiątkę ślubowania Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika, w asyście Dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Mirosława Jurkowlaniec wręczył kadetom certyfikaty ślubowania. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz Koncert Orkiestry MW.

Pierwsze szkoły kadetów funkcjonowały już od XVIII w., a najstarszą z nich utworzył sam król Stanisław August Poniatowski. Tak zwana Szkoła Rycerska wykształciła wielkich patriotów, w tym samego generała Tadeusza Kościuszko. Wychowankowie korpusu Kadetów walczyli w Powstaniach Śląskich, a ich waleczność docenił sam Marszałek Piłsudski. Ich następcy dali przykład męstwa w ciężkich bojach pod Monte Casino służąc w składzie II korpusu pod dowództwem generał Władysława Andersa.
Możliwości i zasady współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzącymi tzw. klasy wojskowe, określają zapisy Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Powyższe przepisy umożliwiają dowódcom jednostek wojskowych współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczną w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego.

dsc_8590
dsc_8785
dsc_8522
dsc_8596
dsc_8525
dsc_8604
dsc_8469
dsc_8511
dsc_8476
dsc_8455
dsc_8469
dsc_8761
dsc_8472
dsc_8890
dsc_8571
dsc_8466
dsc_8774
dsc_8486
dsc_8484
dsc_8634
dsc_8793
dsc_8772
dsc_8640
dsc_8774
dsc_8749
dsc_8506
dsc_8500
dsc_8521
dsc_8500
dsc_8502
dsc_8750
dsc_8611
dsc_8652
dsc_8617
dsc_8772
dsc_8590 dsc_8785 dsc_8522 dsc_8596 dsc_8525 dsc_8604 dsc_8469 dsc_8511 dsc_8476 dsc_8455 dsc_8469 dsc_8761 dsc_8472 dsc_8890 dsc_8571 dsc_8466 dsc_8774 dsc_8486 dsc_8484 dsc_8634 dsc_8793 dsc_8772 dsc_8640 dsc_8774 dsc_8749 dsc_8506 dsc_8500 dsc_8521 dsc_8500 dsc_8502 dsc_8750 dsc_8611 dsc_8652 dsc_8617 dsc_8772
Źródło: 3 Flotylla Okrętów