Foto. Flickr

Ministerstwo Klimatu chce, by projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawa offshore) trafiła do Sejmu na początku listopada, poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

“Ustawa została przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów, teraz zajmie się nią komisja prawnicza. Celujemy w posiedzenie Sejmu 4-5 listopada, żeby potem mógł zająć się Senat, podpisać prezydent i żeby ustawa weszła w życie przed końcem roku” – powiedział Zyska podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Lublinie.

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zakłada skrócenie pierwszej fazy systemu wsparcia inwestycyjnego, objęcie wsparciem na tym etapie farm wiatrowych o większej łącznej mocy oraz późniejsze przeprowadzenie pierwszych aukcji.

Źródło: