23 paź­dzier­nika roz­po­częły się targi uzbro­je­nia mor­skiego Euronaval. Mająca 50-let­nią tra­dy­cję impreza, odby­wa­jąca się w halach wysta­wien­ni­czych w pary­skim Parc des Expositions Le Bourget, zgro­ma­dziła po raz kolejny rekor­dową liczbę pro­du­cen­tów wypo­sa­że­nia i sys­te­mów okrę­to­wych. Choć na tar­gach próżno było szu­kać firm z Polski, to już pierw­szego dnia imprezy szwedzki kon­cern Saab zawarł umowę ze spółką Famor na dostawę […]

25 października, 2018

W ostatni piątek w należącej do szwedzkiego koncernu obronnego Saab stoczni w Kalrskronie rozpoczęły się próby morskie zmodernizowanego okrętu HSwMS Gotland. To jedna z trzech jednostek tego typu, którymi dysponuje szwedzka marynarka wojenna. Zmodernizowany przez Saab okręt podwodny rozpoczął służbę w szwedzkiej marynarce wojennej w połowie lat 90. To pierwsza z trzech jednostek typu A-19 […]

24 października, 2018

Koncern obronny Saab zakończył kompleksową modernizację „mid-life upgrade” należącego do szwedzkiej marynarki wojennej okrętu podwodnego HSwMS Gotland.

21 czerwca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.