Marynarka wojenna USA chce wycofać ze służby dziewięć stosunkowo nowych okrętów typu Freedom, z których trzy wprowadzono do użytku mniej niż trzy lata temu.

12 maja, 2022

US Navy w projekcie budżetu FY2021 zaproponowała wycofanie po pierwszej parze okrętów obu wariantów LCS. Wycofanie mają być: USS Feedom (LCS-1), USS Independence (LCS-2), USS Fort Worth (LCS-3) i USS Coronado (LCS-4), wprowadzone do służby odpowiednio w 2008, 2010, 2012 i 2014 roku.

14 września, 2020

2 marca w Charleston w Południowej Karolinie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Charleston (LCS-18) – kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Independence.

5 marca, 2019

26 lutego bieżącego roku, w Centrum Walki na Powierzchni Morza w Panama City, zakończyły się testy rozwojowe sonaru do wykrywania min przeznaczonych dla podwodnych bezzałogowów. Mają je przenosić okręty walki przybrzeżnej - littoral combat ships (LCS).

1 marca, 2019

16 lutego w San Francisco odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Tulsa (LCS 16), będą­cego kolej­nym przed­sta­wi­cie­lem typu Independence w ame­ry­kań­skiej flo­cie.

17 lutego, 2019

Pierwsze dni lutego upły­nęły na nowych infor­ma­cjach pły­ną­cych z pro­gramu budowy wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych klasy LCS, które są budo­wane na zamó­wie­nie US Navy w stocz­niach w Mobile oraz Marinette.

8 lutego, 2019

15 stycz­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali umowę w spra­wie budowy kolej­nego wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego typu Freedom dla US Navy.

18 stycznia, 2019

Chociaż do służby weszło już 13 takich jednostek (sześć typu Freedom i siedem typu Independence), żadna z nich nie jest wykorzystywana operacyjnie z uwagi na szereg problemów związanych z ich użytkowaniem.

31 grudnia, 2018

15 grud­nia w stoczni Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS St.Louis, dzie­sią­tego przed­sta­wi­ciela typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie US Navy.

21 grudnia, 2018

Amerykańskie dowództwo techniczne Naval Sea Systems Command (NAVSEA) poinformowało, że US Navy odebrało ostatni element modułu modernizacji okrętów typu Litoral Combat Ship (LCS), dający im zdolności zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). Ową ostatnią częścią niezbędną do ukompletowania pakietu modernizacji tych jednostek jest tzw. Dual-mode Array Transmitter (DART) Mission System produkowany przez firmę Raytheon.

12 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.