Warning: Undefined variable $category in /home/klient.dhosting.pl/mdasiewicz/portalstoczniowy.pl/public_html/wp-content/themes/portal-stoczniowy/tag.php on line 56

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/klient.dhosting.pl/mdasiewicz/portalstoczniowy.pl/public_html/wp-content/themes/portal-stoczniowy/tag.php on line 56

Podczas wstęp­nych prób w locie, które odbyły się 5 kwiet­nia, pre­mie­rowo zapre­zen­to­wano pierw­szy egzem­plarz ope­ra­cyjny ukra­iń­skiego samo­bież­nego rakie­to­wego sys­temu obrony wybrzeża Nieptun 360MC z poci­skiem R-360A.

10 kwietnia, 2019

2 marca w Charleston w Południowej Karolinie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Charleston (LCS-18) – kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Independence.

5 marca, 2019

9 stycznia Narodowa Marynarka Wojenna Algierii wprowadziła do służby dwa nowe okręty podwodne typu Warszawianka (Projekt 636). Dzięki ich zakupowi państwo to dysponuje sześcioma pełnowartościowymi okrętami podwodnymi.

15 stycznia, 2019

17 wrze­śnia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz stocz­nia VT Halter Marine Inc. pod­pi­sały kon­trakt w spra­wie zapro­jek­to­wa­nia i budowy nowych barek miesz­kal­nych prze­zna­czo­nych dla US Navy. Umowa, o war­to­ści 78 mln dola­rów, zakłada reali­za­cję prac pro­jek­to­wych oraz pierw­szy etap budowy dwóch pierw­szych barek. Dodatkowo zawiera opcję na cztery kolejne, co może pod­nieść war­tość pro­gramu APL(S) do 244 mln […]

25 września, 2018

Serwis navyrecognition.com opublikował zdjęcie wykonane przez jednego z morskich spottersów. Może z niego wynikać, że pierwszy niszczyciel Type 055 zbudowany dla chińskiej marynarki wojennej o nazwie Nanchang 24 sierpnia wypłynął na próby morskie. Jednostka została zbudowana przez należącą do China State Shipbuilding Corporation stocznię Jiangnan Changxing Shipbuilding, mieszczącą się w Szanghaju. Chińskie niszczyciele Type 055 […]

29 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.