W związku z zapowiedzią realizacji programu „Miecznik”, ale także spekulacjami o reaktywacji programu „Batory” oraz programu „Ratownik”, polskie stocznie stoją przed poważnym wyzwaniem związanym z utrzymaniem potencjału osobowego.

18 października, 2021

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" podpisała umowę z Funduszem Rozwoju Spółek i Stocznią Szczecińską na budowę nowego, dużego doku, poinformował prezes "Gryfii" Krzysztof Zaremba.

15 września, 2020

Nowe urządzenie ufundowane m.in. przez ZMPSiŚ SA pozwalające na wykrycie koronawirusa w bardzo wczesnej fazie już pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

12 maja, 2020

Morska Stocznia Remontowa Gryfia obecnie zarabia na siebie dzięki temu, że w sezonie letnim armatorzy częściej remontują statki. Jednak Paweł Brzezicki, prezes Funduszu Rozwoju Spółek, do którego należy Gryfia, jest umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o jesień i zimę.

8 lipca, 2019

Po ponad półrocznych poszukiwaniach wybrany został nowy prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek. 1 maja stanowisko to obejmie Paweł Brzezicki, obecny zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej i jeden z najbardziej doświadczonych menadżerów w branży morskiej w Polsce.

19 kwietnia, 2019

O trudnej sytuacji polskiego sektora stoczniowego oraz konieczności jego restrukturyzacji i wdrożenia kompleksowej strategii dla spółek stoczniowych mówi Piotr Słupski, były prezes zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, ekspert ds. przemysłu stoczniowego.

24 grudnia, 2018

W środę minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział, ze termin budowy nowego promu typu ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej nie jest zagrożony. Jak podkreślił szef resortu, Morska Stocznia Remontowa Gryfia dostarczy go armatorowi na przełomie 2020 i 2021 roku.

6 grudnia, 2018

30 listo­pada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu umów na reali­za­cję prze­glą­dów kla­so­wych oraz remon­tów na lodo­ła­ma­czach nale­żą­cych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

4 grudnia, 2018

W ubiegły piątek rada nadzorcza Gryfii odwołała dotychczasowego prezesa spółki Marka Różalskiego, a stery w firmie – jako pełniący obowiązki prezesa – przejął Robert Kowalski, członek rady nadzorczej. Stocznia Gryfia nie podała przyczyny zmian w zarządzie. Tymczasem wyniki finansowe stoczni w 2017 roku wyraźnie się poprawiły w stosunku do roku poprzedniego. W krótkim komunikacie podpisanym […]

25 września, 2018

Morska Stocznia Remontowa Gryfia prowadzi badania modelowe dwóch prototypowych lodołamaczy. Jednostki mają trafić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowę na budowę czterech lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku stocznia Gryfia podpisała we wrześniu ub.r. Jak informowała wówczas Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należy Gryfia, w ramach umowy stocznia zaprojektuje, zbuduje i […]

20 kwietnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.