1 czerwca doszło do sytuacji o charakterze niebezpiecznym na torze wodnym świnoujskiego portu.

2 czerwca, 2023

Morski epizod ćwiczenia Renegade/Sarex-22 zakładał, że w wyniku problemów technicznych, znajdujący się w rejonie Kołobrzegu okręt podwodny osiadł na dnie. Zgodnie z procedurami uruchomiona została akcja poszukiwawczo – ratownicza. W działania zaangażowane były jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 3. Flotylli Okrętów, a także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz Morski Oddział Straży Granicznej. Akcja koordynowana […]

12 maja, 2022

Morski Oddział Straży Granicznej pozyska nową pełnomorską jednostkę patrolową. Umowę na jej budowę podpisali 2 października Zastępca Komendanta MOSG ds. Logistycznych kmdr ppor. SG Lesław Krysa i Philippe Gobert, prezes francuskiej stoczni SOCARENAM, która wygrała przetarg na budowę patrolowca. Jego koszt wyniesie 111 mln zł, z czego 90% dofinansuje Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

5 października, 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną Marynarka Wojenna, jak i inne rodzaje sił zbrojnych, współpracuje z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiej granicy państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

23 kwietnia, 2020

MOSG poinformował 11 lutego o otwarciu ofert na dostawę nowego OPV dla Kaszubskiego Dywizjonu SG. Wymagania ofertowe spełniła francuska stocznia SOCARENAM z Boulogne sur Mer.

14 lutego, 2020

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku ogłosił zamówienie na dostawę fabrycznie nowej pełnomorskiej jednostki patrolowej (OPV) przeznaczonej do wykonywania zadań ochrony zewnętrznych granic morskich Unii Europejskiej.

8 sierpnia, 2019

17 stycz­nia Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o anu­lo­wa­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu dla dywi­zjonu w Gdańsku jed­nostki patro­lo­wej.

21 stycznia, 2019

13 listo­pada Morski Oddział Straży Granicznej poin­for­mo­wał o otwar­ciu ofert w, powtó­rzo­nym, prze­targu doty­czą­cego wyboru stoczni, która zbu­duje i dostar­czy for­ma­cji jed­nostkę patro­lową. Jedyną ofertę złożyła stocznia Baltic Workboats z Estonii.

20 listopada, 2018

Cztery oferty wpłynęły do Morskiego Oddziału Straży Granicznej, który rozpisał przetarg na budowę jednostki patrolowo-interwencyjnej. Wspólną ofertę złożyły PGZ Stocznia Wojenna oraz Stocznia Remontowa Nauta. Zaproszenie do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy nowej jednostki patrolowo-interwencyjnej Morski Oddział Straży Granicznej opublikował w czerwcu. Jak już pisaliśmy na Portalu Stoczniowym, jednostka patrolowa trafi na wyposażenie stacjonującego w […]

15 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.