nh90

2 stycz­nia prasa fran­cu­ska poin­for­mo­wała, że Ministerstwo Obrony Hiszpanii pod­pi­sało kon­trakt z kon­sor­cjum NHIndustries w spra­wie zakupu kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców NH90.

8 stycznia, 2019

Włoski koncern obronny Leonardo poinformował, że sfinalizowano umowę na dostawę 28 wielozadaniowych śmigłowców wojskowych typu NH90 dla sił zbrojnych Kataru. 12 maszyn NH90 w wersji morskiej otrzyma marynarka wojenna. Firma Leonardo otrzymała zaliczkę i zarezerwowała moce przemysłowe do produkcji śmigłowców dla Kataru. Kontrakt w tej sprawie został podpisany w marcu bieżącego roku. Umowa dotyczy dostawy […]

22 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.