28 lipca, w rejs na pokładzie okrętu szkolnego ORP Wodnik wyszli podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej.

29 lipca, 2022

Od 7 lutego, na pokładzie okrętu ORP WODNIK zimową praktykę morską odbywało 41 podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej.

22 lutego, 2022

W  poniedziałek, 7 lutego rozpoczął się zimowy rejs okrętu szkolnego ORP Wodnik.

7 lutego, 2022

W sobotę, 12 czerwca, w ośmiotygodniowy rejs na pokładzie okrętu szkolnego ORP Wodnik, wyszli podchorążowie drugiego roku studiów wojskowych.

13 czerwca, 2021

W  piątek (19 lutego) do macierzystego portu powrócił okręt szkolny ORP „Wodnik. Przez prawie dwa tygodnie, od poniedziałku (8 lutego) podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej na pokładzie okrętu odbywali zimową praktykę morską.

19 lutego, 2021

ORP Wodnik jest pierwszym okrętem Marynarki Wojennej RP, na którym zainstalowano nawigacyjny system wspomagania decyzji w sytuacjach kolizyjnych na morzu.

8 grudnia, 2020

30 kwiet­nia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy na wyko­na­nie usługi naprawy śred­niej i doko­wej okrętu szkol­nego pro­jektu 888 ORP Wodnik, wcho­dzą­cego w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

3 maja, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.